Wat is mesologie?

Mesologie is een vorm van geneeskunde waarin reguliere medische kennis en kennis uit een aantal complementaire geneeswijzen wordt geïntegreerd. De complementaire geneeswijzen waar gebruik van wordt gemaakt zijn:

  • Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM)
  • Ayurveda
  • Homeopathie
  • Fytotherapie
  • Orthomoleculaire geneeskunde.

Psychologie en Electro Fysische Diagnostiek (EFD) maken het compleet.Met de EFD meet ik meridiaanpunten op de huid met electro-acupunctuur. Deze punten staan in relatie met weefsels enorganen. De gevonden meetwaarden geven mij informatie over het functioneren van deze organen en orgaansystemen.


Het begrip mesologie is onder andere afgeleid van het woord 'mesoderm'. Uit het mesoderm, ontwikkelen zich bindweefsel, de bloedvaten en de weefsels van het afweersysteem van het menselijk lichaam. In het mesoderm vindt de reactie van de mens op een prikkel plaats. Een prikkel kan zowel van buitenaf als van binnenuit komen.
De reactie op de prikkel is bepalend voor het evenwicht in het menselijk functioneren (functioneel/gezond of dysfunctioneel/ziek). Als de reactie verstoord is kan er een (chronische) ziekte ontstaan. Dit kan bij ieder mens in verschillende klachten tot uiting komen.

Voor wie?

Met vrijwel elke lichamelijke en psychische klacht kunt u bij een mesoloog terecht.
Enkele voorbeelden zijn:
- langdurige moeheid;
- menstruatieproblemen;
- eetproblemen;
- migraine;
- depressiviteit;
- allergie;
- huidklachten;

- darmklachten;
- nek-, schouder- of rugklachten, artrose, enz.

Elke klacht is belangrijk. Elke klacht maakt deel uit van een geheel. Klachten onderdrukken met een middeltje heeft geen zin, omdat hiermee de oorzaak nog niet verdwenen is. Elke klacht heeft een dieper liggende oorzaak. De behandeling is dan ook vooral op de oorzaak gericht.
De mesoloog is er vooral voor de behandeling van chronische klachten. Mesologisch onderzoek kan echter vroegtijdig functiestoornissen opsporen, waardoor ernstige klachten voorkomen kunnen worden.

Voor het maken van afspraken is geen verwijzing nodig. Ik adviseer u echter wel een behandelend arts of andere behandelaar op de hoogte te stellen. Ik streef naar een goede samenwerking met anderen werkzaam in de gezondheidszorg.

Werkwijze

Na het maken van een afspraak, het liefst per email, krijg je een uitgebreide vragenlijst . Hierin staan vragen over je klacht(en), medische voorgeschiedenis, algemene symptomen, leefgewoontes, enz.


Deze vragenlijst bespreken we tijdens het eerste consult.

Hierna volgt het onderzoek dat bestaat uit:

  • Pols- en tongdiagnosevolgens de Traditionele Chinese Geneeskunde en de Ayurveda;
  • Lichamelijk onderzoekgericht op spanning, pijn en beweeglijkheid.
  • Elektro Fysiologische Diagnostiek: het meten van acupunctuurpunten op handen en voeten;

Aan de hand van het totaalbeeld dat uit het onderzoek naar voren komt, kijk ik waar je uit balans bent en hoe we die balans weer kunnen herstellen. Ik zoek supplementen uit en controleer of die passend zijn voor jou met de EFD.

De resultaten van het onderzoek bespreek ik met je en vervolgens maak ik een behandelplan. Hierin geef ik aan welke middelen het meest geschikt voor je zijn (homeopatisch, orthomoleculair, kruiden enz.) en geef ik je advies over voeding en leefgewoontes.


Als dat nodig is verwijs ik je naar een arts, osteopaat, psycholoog e.a.

Na 4-8 weken hebben we een vervolgafspraak waarin we kijken hoe het met je gaat en wat er nodig is om verder in balans te komen.